Informacje dla sponsorów i wystawców

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do udziału w XXII Naukowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, który odbędzie się w dniach 18-21 września 2013 roku w Białymstoku pod hasłem przewodnim Farmacja – Nauka – Społeczeństwo. Obrady odbędą się na terenie campusu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w Euroregionalnym Centrum Farmacji.

W celu umożliwienia Państwu przedstawienia oferty handlowej uczestnikom zjazdu proponujemy powierzchnię wystawienniczą w Euroregionalnym Centrum Farmacji w cenie 600 zł za metr kwadratowy. Proponuję Państwu także możliwość udziału w Zjeździe w charakterze Sponsora Głównego, Sponsora Strategicznego lub Sponsora. Licząc na Państwa przychylność pragnę zwrócić się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe (bądź rzeczowe).

W celu omówienia szczegółów ewentualnej współpracy proszę o kontakt z dr hab. Wojciechem Miltyk (email: wmiltyk@umb.edu.pl, tel. 85 748-58-45)


Prof. dr hab. n. farm. Jerzy Pałka
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 

Wpłaty proszę dokonywać na konto:

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
ul. Długa 16, 00-238 Warszawa
nr konta: 29 1160 2202 0000 0000 2770 0281
z dopiskiem „Zjazd PTFarm 2013”,  nazwa Firmy i tytuł opłaty do faktury


Sponsor główny Sponsorzy strategiczni Sponsor

Wykonanie strony: Beata Herman