Komitet Naukowy

Prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska - przewodnicząca
Prof. dr hab. Ewa Chabielska - z-ca przewodniczącej
Prof. dr hab. Wanda Baer-Dubowska
Dr hab. Zbigniew Bela
Prof. dr hab. Krzysztof Bielawski
Prof. dr hab. Maria H. Borawska
Dr hab. Stanisław Boryczka
Dr hab. Małgorzata Brzóska
Prof. dr hab. Lech Chrostek
Prof. dr hab. Kazimierz Głowniak
Dr hab. Halina Grajeta
Prof. dr hab. Renata Jachowicz
Dr Magdalena Jurzak
Prof. dr hab. Roman Kaliszan
Prof. dr hab. Ryszard Kocjan
Prof. dr hab. Zenon Kokot
Prof. dr hab. Stefan Kruszewski
Prof. dr hab. Jan Krzek
Prof. dr hab. Barbara Malinowska
Prof. dr hab. Elżbieta Mikiciuk-Olasik
Prof. dr hab. Elżbieta Nowakowska
Prof. dr hab. Krystyna Olczyk
Prof. dr hab. Regina Olędzka
Prof. dr hab. Daria Orszulak-Michalak
Prof. dr hab. Halina Ostrowska
Prof. dr hab. Jan Pachecka
Prof. dr hab. Jan Pawlaczyk
Prof. dr hab. Dariusz Pawlak
Prof. dr hab. Janusz Pluta
Dr Stefan Rostafiński
Prof. dr hab. Wiesław Sawicki
Dr hab Agnieszka Skowron
Prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska
Dr Elwira Telejko
Dr hab. Katarzyna Winnicka
Dr hab. Piotr Wroczyński
Prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko

Wykonanie strony: Beata Herman