Komitet Organizacyjny

Prof. dr hab. Jerzy Pałka - przewodniczący
Dr hab. Wojciech Miltyk - z-ca przewodniczącego
Dr Michał Tomczyk - sekretarz
Dr hab. Katarzyna Socha - skarbnik
Dr Piotr Brukiewicz
Dr Jan Chlabicz
mgr Urszula Czyżewska
Dr Justyna Hermanowicz
Dr Wojciech Łuczaj
Dr Małgorzata Knaś
Dr Renata Markiewicz-Żukowska
mgr Jarosław Mateuszuk
Dr Edyta Mazurek-Wądołkowska
mgr Izabela Prokop
Dr Edyta Rysiak
Dr Arkadiusz Surażyński
Dr Anna Tankiewicz-Kwedlo
Dr Agnieszka Zakrzeska

Wykonanie strony: Beata Herman