Kursy szkoleniowe

Komitet Organizacyjny XXII Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego informuje o możliwości uczestniczenia w kursach szkolenia ciągłego farmaceutów o następującej tematyce:

W dniu 20 września 2013 r. (piątek)

 • Kurs nr 1.6. - Farmakoterapia wybranych schorzeń układu wewnątrzwydzielniczego
  • czas trwania kursu - 8 godzin (godziny zajęć: 8.30 – 13.30)
  • koszt kursu: 200 zł
 • Kurs nr 1.7. - Cukrzyca jako problem współczesnej medycyny
  • czas trwania kursu - 7 godzin (godziny zajęć: 14.00 – 19.30)
  • koszt kursu: 175 zł

W dniu 21 września 2013 r. (sobota)

 • Kurs nr 1.8. - Współczesna farmakoterapia chorób infekcyjnych
  • czas trwania kursu - 10 godzin (godziny zajęć: 8.00 – 15.30)
  • koszt kursu: 250 zł

Uczestnik każdego z kursów, po zaliczeniu testu, otrzyma Certyfikat z liczbą punktów edukacyjnych („twardych”), odpowiednią do liczby godzin szkolenia.

Aby wziąć udział w kursie należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszenia (wersja WORD i PDF) na określony kurs. W przypadku wyboru kilku kursów należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na każdy kurs oddzielnie. Wypełnione i podpisane formularze przesłać z dowodem wpłaty do dnia 02 września 2013 r. na adres:

          Studium Kształcenia Podyplomowego     
          Wydział Farmaceutyczny
          Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
          ul. Kilińskiego 1
          15-089 Białystok

  lub przesłać zeskanowane formularze zgłoszeniowe z dowodem wpłaty na adres e-mailowy: studfarm@umb.edu.pl (w temacie e-maila wpisać słowa: Kurs szkoleniowy i podać imię i nazwisko uczestnika) bądź przesłać faksem do Studium Kształcenia Podyplomowego na Wydziale Farmaceutycznym UMB (fax: 85-748-5502).
   

 2. Wpłacić odpowiednią do liczby godzin kwotę, przyjmując stawkę 25 PLN/godzinę szkolenia, na konto: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, Bank Pekao S.A. Oddział w Białymstoku, Nr 40 124052 111111 000049 207392 z podaniem numeru kursu, którego dotyczy opłata.
   
 3. Wpłaty powinny być dokonane do dnia 02 września 2013 r.
   

UWAGA !!!
Liczba miejsc jest ograniczona.
Decyduje kolejność dostarczenia formularzy zgłoszeniowych wraz z dowodami wpłaty

Wykonanie strony: Beata Herman