Nagroda PTFarm

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego z okazji XXII Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego ogłasza konkurs na Nagrodę im. Alfonsa Bukowskiego za wybitne osiągnięcia naukowe z zakresu problematyki przewodniej Zjazdu dotyczące analizy farmaceutycznej.

Regulamin konkursu na nagrodę PTFarm

Wnioski o nagrodę należy przesyłać zarówno w wersji elektronicznej na adres: zjazdptfarm@umb.edu.pl (w temacie e-maila wpisując „Nagroda PTFarm”) oraz papierowej na adres Biura Organizacyjnego XXII Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego do dnia 15 maja 2013 r.

Sekretariat XXII Naukowego Zjazdu
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

Zakład Chemii Leków
Euroregionalne Centrum Farmacji
Wydział Farmaceutyczny
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
ul. Mickiewicza 2D
15-222 Białystok

z dopiskiem na kopercie „Nagroda PTFarm”

Wykonanie strony: Beata Herman