Opłaty

W opłatę zjazdową wliczone są:

  • udział w obradach wszystkich sekcji tematycznych
  • materiały konferencyjne
  • obiady oraz napoje i przekąski w przerwach obrad
  • udział w imprezach towarzyszących


Dodatkowo w kosztach uczestnictwa należy uwzględnić opłaty za noclegi

Wysokość opłat do 15.05.2013 r. (wszystkie kwoty w PLN)
Uczestnik Zjazdu 650
Doktorant* 350
Student* 200
Emeryt 250
Osoba towarzysząca** 400

*wymagane potwierdzenie (przesłany skan legitymacji studenckiej na adres: zjazdptfarm@umb.edu.pl)
** bez materiałów konferencyjnych
 

Wysokość opłat po 15.05.2013 r. (wszystkie kwoty w PLN)
Uczestnik Zjazdu 950
Doktorant* 650
Student* 500
Emeryt 550
Osoba towarzysząca** 700

*wymagane potwierdzenie (przesłany skan legitymacji studenckiej na adres: zjazdptfarm@umb.edu.pl)
** bez materiałów konferencyjnych

Opłata zjazdowa upoważnia do zgłoszenia jednego komunikatu zjazdowego

O wysokości opłaty rejestracyjnej decydować będzie termin wpłaty na konto PTFarm, a nie data rejestracji.

Opłatę za udział w Zjeździe należy uiścić na konto bankowe:

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
ul. Długa 16, 00-238 Warszawa
nr konta: 29 1160 2202 0000 0000 2770 0281
z dopiskiem „Zjazd PTFarm 2013” z podaniem imienia i nazwiska uczestnika

Wnoszenie opłat i faktury

Faktury wystawiane będą na Instytucję wnoszącą opłatę w terminie 14 dni od daty dokonania przelewu.

Faktury za opłaty wnoszone indywidualnie będą wystawiane na życzenie uczestnika.
W sprawie otrzymania faktury za opłaty indywidualnie, prosimy o kontakt z działem księgowości Zarządu Głównego PTFarm tel.  22-831-79-63 w terminie 14 dni od daty wpłaty/dokonania przelewu.

Informujemy, że w przypadku rezygnacji z udziału w Zjeździe po 31.07.2013 r. wpłaty dokonywane na konto PTFarm nie będą zwracane. Jednocześnie przypominamy, że w Biurze Zjazdu nie będzie możliwe uregulowanie ewentualnych dopłat do wycieczek. Opłaty za wycieczki muszą być dokonane na konto nr 29 1160 2202 0000 0000 2770 0281
z dopiskiem „wycieczki Zjazd PTFarm 2013” z podaniem imienia i nazwiska uczestnika do dnia 31.07.2013 r.

Wykonanie strony: Beata Herman