Program ramowy

Proponowane sesje tematyczne:

 1. Społeczna funkcja opieki farmaceutycznej. Farmakoekonomika (apteki ogólnodostępne, apteki szpitalne, opieka farmaceutyczna, farmakoekonomika)
 2. Postępy farmakologii a racjonalizacja farmakoterapii (farmakologia, farmakokinetyka, biofarmacja)
 3. Postępy biochemii i biotechnologii farmaceutycznej (biochemia, biotechnologia)
 4. Bezpieczna żywność, zdrowe społeczeństwo (bromatologia, toksykologia)
 5. Analiza, synteza i technologia farmaceutyczna (analiza leków, synteza leków, technologia postaci leków, farmacja przemysłowa)
 6. Rola leku pochodzenia naturalnego we współczesnej terapii (farmakognozja, lek roślinny, homeopatia)
 7. Diagnostyka laboratoryjna jako podstawa prewencji i terapii chorób (analityka medyczna, mikrobiologia farmaceutyczna)
 8. Kosmetologia i kosmeceutyka (kosmetologia)
 9. Dziedzictwo kulturowe farmacji (historia farmacji)
 10. Studia przeddyplomowe i szkolenie podyplomowe jako nierozłączne etapy kształcenia i doskonalenia zawodowego farmaceutów – dyskusja okrągłego stołu
 11. Forum dyskusyjne Młodej Farmacji pt. „Uczyć się by być”


Planowane są kursy szkolenia ciągłego farmaceutów (punkty edukacyjne), warsztaty kosmetyczne, prezentacja produktów farmaceutycznych, kosmetycznych i aparaturowych oraz konkurs plakatów młodych naukowców.

Wykonanie strony: Beata Herman