Ważne daty

19 kwietnia 2013 roku (Uwaga: zmiana terminu)

  • termin rejestracji i nadsyłania streszczeń zjazdowych


 5 maja 2013 roku (Uwaga: zmiana terminu)

  • powiadomienie o akceptacji streszczenia zjazdowego


15 maja 2013 roku

  • I termin opłaty zjazdowej


15 czerwca 2013 roku

  • II termin opłaty zjazdowej


18 września 2013 roku

  • otwarcie XXII Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

Wykonanie strony: Beata Herman